A társadalmi felelősségvállalás elvei

BING kultúra
Számunkra magától értetődik a nemzetek kulturális, társadalmi, politikai és jogi sokféleségének tiszteletben tartása, és tisztában vagyunk társadalmi felelősségvállalásunkkal.
Az egyes országok alkalmazandó törvényei és rendeletei keretében a BING saját hatáskörében arra törekszik, hogy az operatív célokat összhangba hozza az alább felsorolt társadalmi és környezeti követelményekkel.
Elvárjuk alkalmazottainktól, hogy segítsenek ezen elvek betartásának biztosításában. Minden üzleti partnerünknek és beszállítónknak javasoljuk, hogy vezessenek be hasonló elveket, és építsék be őket vállalati politikájukba.

Emberi jogok
A BING tiszteletben tartja a nemzetközileg kiinyilatkoztatott emberi jogokat.
Within the framework of applicable laws and regulations of each country, BING in its sphere of influence strives to bring operational objectives in line with social and environmental requirements listed below.
I urge all members of staff to help to ensure compliance with these principles. I recommend to all our business partners and suppliers to introduce similar principles and incorporate them in their company policies.

A BING…
… Elkötelezett a társadalmi piacgazdaság és a verseny elve mellett

… Elismeri a munkavállalók egyesülési szabadságát.

… Elutasítja a kényszermunkát és a gyermekmunkát.

… Tiszteletben tartja az esélyegyenlőséget a toborzás és a foglalkoztatás területén.

… Magas szintű munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra törekszik.

… Támogatja a fizikailag és mentálisan hátrányos helyzetű emberek integrációját, ahol csak lehetséges.

Környezet
Az autó- és szabadidőipar számára a porlasztók, fojtószelepházak, kapcsolómodulok stb. gyártójaként a BING szoros összefüggésben van az egészséges környezettel , és ezért elkötelezett különösen annak ügyében, hogy a környezetre gyakorolt káros hatások a lehető legkisebbek maradjanak.A károsanyag-kibocsátások csökkentése a folyamatokban és termékekben mindig nagy jelentőséggel bírt a BING számára. Fejlesztünk erőforrás-hatékony termékeket, amelyek a rendelkezésre álló legjobb technológiával készülnek.

Korrupció
A BING ellenzi a korrupció, beleértve a zsarolás és a megvesztegetés minden formáját.